1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci


 (Zasady_lipiec2013.doc)

2. Statut Przedszkola Samorządowego w Rosnówku


3. Podstawa programowa przedszkola

 


4. Procedura bezpieczeństwa

 
(PROCEDURA_bezpieczenstwa_lipiec2013.doc)  

5. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu


(ProceduraPostepowania.doc)  

6. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

 
(Procedura_postepowania_choroba_zakazna.pdf)  

7. Harmonogram imprez i uroczystości 


 


8. Opłaty za przedszkole


UCHWAŁA NR LI/ 435/2014


UCHWAŁA NR LII/455/2014


9. Regulamin Przedszkola Samorządowego w Rosnówku


(Regulamin Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.doc)


10. Regulamin korzystania z placu zabaw


(regulamin_plac_zabaw.pdf)


11. Przedszkolny zestaw programów i Karty Pracy obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018


12. Katalog wartości przedszkola samorządowego "Słoneczko"

 


(kws.pdf)


13. Przedszkolny system nagród i kar


(nagrodyikary.pdf)


14.Regulamin wycieczek i spacerów


Regulamin.pdf


15. Koncepcja pracy przedszkola


16. Roczny plan dyżurów


17. Ramowy rozkład dnia

projekt i wykonanie studio-fi.com