Dyzur dyrektora przedszkola


W środę, 20.12.2017, w godzinach 14.00-15.30 nie będzie dyżuru dyrektora w przedszkolu w szreniawie. Natomiast w przedszkolu w Rosnówku dyzur dyrektora bez zmian,  wg planu poniżej.Przedszkole w Rosnówku


                       środa w godzinach od 7.30-9.00


                       czwartek w godzinach od 13.00-15.00


Przedszkole w Szreniawie


                      wtorek w godzinach 7.30-9.00


                      środa w godzinach 14.00 -15.30


 
Informacja o ubezpieczeniu dzieci w roku szkolnym 2017/2018


Ubezpieczyciel:    PZU SA   


Okres ubezpieczenia : 01.09.2017r do 31.08.2018r


Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Podstawę prawną stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU EDUKACJA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016r ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r.


Ogólne warunku ubezpieczenia dostępne poniżej :


Suma ubezpieczenia :   12.000,- zł


Składka: 51,00zł


Ogólne warunku ubezpieczenia


Sposób zgłaszania szkody

Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) można dokonywać na dwa sposoby:

-telefonicznie pod nr 801 102 102 lub 668-172-300 (Anna Praczyk)


-lub wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej www.pzu.pl 


Powyższa forma zgłaszania szkody jest przyjazna, dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz do minimum ogranicza konieczne formalności (wypełnianie druku zgłoszenia ) wymagane do uzyskania świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz odszkodowań z tytułu innych ubezpieczeń zawartych w PZU S.A.


Wypełniając formularz należy podać numer polisy:  1023453034 projekt i wykonanie studio-fi.com