Kochani


jesteśmy CHOCHLIKAMI 


 


Znalezione obrazy dla zapytania grudzień obrazki


 


 


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ


 


W grudniu będziemy: • Dostrzegać zmiany atmosferyczne charakterystyczne dla zimy.

 • Określać temperaturę powietrza i poznaje zastosowanie termometru.

 • Klasyfikować elementy według podanej kategorii i potrafi uzasadnić swój wybór.

 • Dokonywać pomiarów długości, stosuje określenia: długi, dłuższy, najdłuższy

 • Wie, jak zapobiegać chorobom, i rozumie konieczność poddawania się leczeniu.

 • Przeliczać elementy w zakresie 5.

 • Poznawać warunki potrzebne do życia zwierzętom domowym.

 • Prowadzić obserwacje przyrodnicze.

 • Poznawać wybrane gatunki ptaków zimujących w Polsce i wie, jak pomagać im w czasie zimy.

 • Poznaje sposoby przystosowania do zimy wybranych zwierząt.

 • Uczyć się przestrzegać reguł współżycie w grupie i przeżywać sukcesy i porażki.

 • Przeliczać elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność.

 • Dostrzegać piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali.

 • Słuchać utworu literackiego i wypowiada się na jego temat.

 • Porównywać i grupować przedmioty ze względu na dwie cechy.

 • Opowiadać o swojej rodzinie.

 • Poznaje regionalną sztukę świąteczną.

 • Śpiewa kolędy i pastorałki


 


Znalezione obrazy dla zapytania choinka obrazki


Wigilia-Urszula Zamarło
Ten wieczór pachnie choinką,
wesoło mruga lampkami.
Siedzimy razem przy stole,
dzielimy się życzeniami.

Za oknem kolędnicy,
kolędy nam śpiewają.
Pokój dla zwierząt i ludzi
w ten wieczór ogłaszają.


Znalezione obrazy dla zapytania przybieżeli do betlejem 


 


 
 


 


ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA INTEGRACYJNE,29.11.2017 NA GODZINĘ 17:00.PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ ROLEK PO PAPIERZE 2SZTUKI, WŁÓCZKĘ, WEŁNĘ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI. W TYM DNIU RÓWNIEŻ KRÓTKIE ZEBRANIE Z RODZICAMI.
DO ZOBACZENIA PANI AGNIESZKA,GOSIA I MARTA


 


 


Znalezione obrazy dla zapytania napis listopad


 


ZAMIERZENIA NA MIESIĄC LISTOPAD • Poznaje pojęcie pejzaż i potrafi dostrzec piękno obrazów.

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na tworzywo, z którego zostały wykonane.

 • Określa wysokość i barwę dźwięków.

 • Wyróżnia barwy podstawowe i tworzy kolory pochodne.

 • Porównuje liczebność zbiorów przez ustawianie w pary.

 • Podejmuje różne działania artystyczne i potrafi czerpać z nich radość.

 • Wypowiada się na temat utworów literackich.

 • Poznaje ptaki odlatujące z Polski na zimę.

 • Poznaje sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy.

 • Wskazuje położenie przedmiotów w przestrzeni z własnego punktu widzenia.

 • Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni.

 • Zgodnie współpracuje z innymi, tworząc prace plastyczne. 

 • Bada i opisuje właściwości ognia. 

 • Zna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami. 

 • Wskazuje naturalne i sztuczne źródła ciepła i światła. 

 • Słucha opowiadania i potrafi je streścić własnymi słowami. 

 • Uczy się tekstu i melodii i śpiewa piosenkę. 

 • Dokonuje oceny zachowania bohatera utworu literackiego.

 • Odgrywa role w zabawach dramowych.

 • Opisuje wygląd rówieśników, stosując określenia przymiotnikowe.

 • Dostrzega wartość koleżeństwa i przyjaźni.

 • Bada światło i jego wpływ na nastrój i samopoczucie.


 Znalezione obrazy dla zapytania rysunek polaka i polki


JESTEM POLKĄ I POLAKIEM


Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
na pewno w drodze spotka Nas.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 
obok Wawelu mieszkał smok.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.


Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek 
i wiele innych pięknych miejsc.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach 
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem 
można wyruszyć dalej w świat.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.


 


Znalezione obrazy dla zapytania jesienny pociąg


Jesienny pociąg


D. Gellner 


Stoi pociąg
na peronie-
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?


Rusza pociąg
sapiąc głośno.
Już w przedziałach
grzyby rosną,
a na półce,
wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.


Pędzi pociąg
lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże
i czerwone.


 


Jesień Napis 


Witamy w październiku


Zamierzamy w tym miesiącu poznać

 I tydzień • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.

 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.

 • Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.

 • Zakłada hodowlę roślin.

 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.

 • Tworzy zbiory o podanej liczebności

 • II tydzień

 • Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.

 • Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.

 • Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.

 • Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.

 • Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.

 • Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 •  

 • III tydzień

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.

 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.

 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.

 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.

 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.

 • III tydzień

 • Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.

 • Określa charakter i nastrój muzyki.

 • Dostrzega regularność dnia i nocy.

 • Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.

 • Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.

 • Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.
 Znalezione obrazy dla zapytania jesień rysunki


Jesień


Jesień na paluszkach


Spaceruje w parku


I rozdaje wszystkim


Swe skarby w podarku


Wręcza nam bukiety


Kolorowych liści


I smutek zamienia


W roześmiane myśli

Nasypie w berety


Albo do kieszeni –

Kasztanów, żołędzi


I złotych promieni


Pozdrowi wiewiórkę 


Roześmianym echem


A potem pożegna –


Cichutko, z uśmiechem…
Kolorowe listki


(piosenka) 


1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,


kolorowe listki na wietrze szumiały. 


Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło


szu, szu , szu wirowały w koło. / bis 


2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,


kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 


Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,


hop, hop, hop, w koło wirowały


 Korowe listki spadły już na trawę,


kolorowe listki skończyły zabawę. 


Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,


cicho, sza, oczka zamykają. / bis


Znalezione obrazy dla zapytania wrzesień obrazki dla dzieci


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:


I tydzień września • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.

 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.

 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.

 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).

 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.


Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków


II tydzień września • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia). 

 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii. 

 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych. 

 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników. 

 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała. 

 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała). 

 • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego. 

  • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.

  • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.

  • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.

  • Poznaje prehistoryczne gady.
III tydzień września • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.


IV tydzień września • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego. 


 


 


"Porządek w naszej sali" B. Forma


Piękna nasza sala,
bardzo o nią dbamy 
i na swoje miejsca
wszystko odkładamy.
Klocki do koszyka,
kredki są w pudełkach.
Siedzą lalki, misie
równo na krzesełkach.
Bo przedszkolak zawsze
o porządek dba,
swoje obowiązki 
bardzo dobrze zna.


Hymn Przedszkola
„Słoneczko”


1.W naszym przedszkolu jest jak w domu,


Tutaj nie nudzi się nikomu,


Codziennie chętnie tu przychodzę,


W podskokach hop na jednej nodze.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.


 2. Czy duzi, czy też tacy mali,


Każdego Pani wita w Sali.


Słychać już Skrzaty i Iskierki,


W przedszkolu gwar od rana wielki.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.


3. Za oknem różna jest pogoda,


Każdego dnia inna przygoda,


A Włóczykije i Chochliki


Gonią się po podwórku smyki.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.
 


we wrześniu uczymy się również zasad higieny przed posiłkami
w tym pomaga nam rymowanka
(mam nadzieję,że Nasze chochliczki już ją powtarzają)


Znalezione obrazy dla zapytania obrazek mycia rąk


Sio zarazki z moich dłoni zaraz mydło Was przegoni


Mycia rączek znam zalety tuż po wyjściu z toalety


Przed jedzeniem również Sam  wkładam ręce wprost pod kran


By obiadek smaczny był i bym zawsze w zdrowiu żył


 projekt i wykonanie studio-fi.com