Witamy po wakacjachKochani


jesteśmy CHOCHLIKAMI 


Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:


I tydzień września • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.

 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.

 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.

 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).

 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.


Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków


II tydzień września • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia). 

 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii. 

 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych. 

 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników. 

 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała. 

 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała). 

 • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego. 

  • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.

  • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.

  • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.

  • Poznaje prehistoryczne gady.
III tydzień września • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.


IV tydzień września • Poznaje cztery żywioły świata.

 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.

 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie. 

 • Nazywa środki transportu lądowego. 

 • Przelicza liczebnikami głównymi. 

 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego. 


 


 


"Porządek w naszej sali" B. Forma


Piękna nasza sala,
bardzo o nią dbamy 
i na swoje miejsca
wszystko odkładamy.
Klocki do koszyka,
kredki są w pudełkach.
Siedzą lalki, misie
równo na krzesełkach.
Bo przedszkolak zawsze
o porządek dba,
swoje obowiązki 
bardzo dobrze zna.


Hymn Przedszkola
„Słoneczko”


1.W naszym przedszkolu jest jak w domu,


Tutaj nie nudzi się nikomu,


Codziennie chętnie tu przychodzę,


W podskokach hop na jednej nodze.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.


 2. Czy duzi, czy też tacy mali,


Każdego Pani wita w Sali.


Słychać już Skrzaty i Iskierki,


W przedszkolu gwar od rana wielki.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.


3. Za oknem różna jest pogoda,


Każdego dnia inna przygoda,


A Włóczykije i Chochliki


Gonią się po podwórku smyki.


Ref. A słoneczko wysoko jasno świeci,


jasno świeci, jasno świeci,


i raduje wszystkie uśmiechnięte dzieci,


wszystkie dzieci, wszystkich nas.
 


we wrześniu uczymy się również zasad higieny przed posiłkami
w tym pomaga nam rymowanka
(mam nadzieję,że Nasze chochliczki już ją powtarzają)


Znalezione obrazy dla zapytania obrazek mycia rąk


Mycia rączek znam zalety tuż po wyjściu z toalety


Przed jedzeniem również Sam  wkładam ręce wprost pod kran


By obiadek smaczny był i bym zawsze w zdrowiu żył


 
Witamy w październiku


Zamierzamy w tym miesiącu poznać

 I tydzień


  • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.

 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.

 • Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.

 • Zakłada hodowlę roślin.

 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.

 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.

 • Tworzy zbiory o podanej liczebności

 • II tydzień

 • Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.

 • Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.

 • Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.

 • Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.

 • Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.

 • Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 •  

 • III tydzień

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.

 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.

 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.

 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.

 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.

 • III tydzień

 • Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.

 • Określa charakter i nastrój muzyki.

 • Dostrzega regularność dnia i nocy.

 • Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.

 • Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.

 • Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.Jesień Napis


 


Jesień


Jesień na paluszkach


Spaceruje w parku


I rozdaje wszystkim


Swe skarby w podarku


Wręcza nam bukiety


Kolorowych liści


I smutek zamienia


W roześmiane myśli

Nasypie w berety


Albo do kieszeni –

Kasztanów, żołędzi


I złotych promieni


Pozdrowi wiewiórkę 


Roześmianym echem


A potem pożegna –


Cichutko, z uśmiechem…
Kolorowe listki


(piosenka) 


1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,


kolorowe listki na wietrze szumiały. 


Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło


szu, szu , szu wirowały w koło. / bis 


2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,


kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 


Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały,


hop, hop, hop, w koło wirowały


 Korowe listki spadły już na trawę,


kolorowe listki skończyły zabawę. 


Ref. Cicho, sza, listki zasypiają,


cicho, sza, oczka zamykają. / bis


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

projekt i wykonanie studio-fi.com