REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Wolne miejsca w przedszkolu


 


Informujemy, że po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej posiadamy nadal wolne miejsca:


- w przedszkolu w Rosnówku dla dzieci 5-letnich


- w przedszkolu w Szreniawie dla dzieci 3,4,5- letnich.


W uzasadnionych przypadkach do przedszkoli możemy również przyjąc dzieci 2,5 letnie.


Rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci do naszych przedszkoli prosimy o kontakt telefoniczny: 618 301 873, za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@przedszkole.rosnowko.pl, lub osobisty w godzinach dyżuru dyrektora (zakładka ogłoszenia).


 


INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI  UZUPEŁNIAJĄCEJ.


Po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej w naszych przedszkolach mamy jeszcze wolne miejsca:



  •  w Przedszkolu w Rosnówku - 11 miejsc

  •  w Oddziale Zewnętrznym w Szreniawie – 18 miejsc


Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną w dniach 15-19 maja 2017. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki. Po zalogowaniu należy: 


-Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem  (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie (dokument do pobrania z zakładki dokumenty  na stronie www.nabor.pcss.pl/komorniki)


-Wydrukować kartę wraz z załącznikiem i oświadczeniem 


-Podpisać kartę i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów i oświadczeniem dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru           do dnia 19 maja 2017.


Rekrutacja uzupełniająca zorganizowana będzie w dniach (wyciąg z regulaminu)


- 15-19 maja 2017 przyjmowanie wniosków


- 22-23 maja 2017 weryfikacja wniosków


- 25 maja 2017,  godz. 12:00, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu


   uzupełniającym


- od 26 maja 2017, od godz. 12.00 do 29 maja 2017 przyjmowanie pisemnych oświadczeń woli rodziców


- 30 maja 2017,  godz. 12:00 wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym


Podpisywanie umów na korzystanie z usług przedszkolnych w dniach od 1 do 14 czerwca 2017


*******************************************************************************************************************


*******************************************************************************************************************


REKRUTACJA PODSTAWOWA


Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w dniach od 3 do 14 kwietnia 2017.


Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.


Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych  placówek, do przedszkola pierwszego wyboru dostarczamy podpisaną wersję papierową wniosku- najpóźniej 14 kwietnia 2017. W związku z tym, że w piątek 14 kwietnia 2017 pracuje tylko przedszkole w Szreniawie, Rodziców, którzy będą składali wnioski do przedszkola w Rosnówku prosimy o dostarczenie dokumentów do przedszkola w Szreniawie - TYLKO W PIĄTEK 14 KWIETNIA)


Wraz z wnioskiem dostarczamy: załącznik do wniosku, oświadczenie (pobieramy z zakładki dokumenty na stronie www.nabor.pcss.pl/komorniki),
i niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienienie:



  1. I.     Kryteriów głównych:


1)       dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;


2)       dla kryterium 2, 3, 4, 5, - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);


3)       dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;


4)       dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860).



  1. I.     Kryteriów dodatkowych:


1)     dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;


2)     dla kryterium 2 – oświadczenie o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;


3)     dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.


ZARZĄDZENIE NR 194/2017 WÓJTA GMINY KOMORNIKI


Zarządzenie Nr 7/2016/2017


Regulamin przeprowadzania rekrutacji


Informacja o rekrutacji


Stanowisko Wójta w sprawie szesciolatków w oddziałach przedszkolnych


Oświadczenie Wójta w sprawie 6-latków


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola


Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Oświadczenie do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola


Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola w Rosnówku


Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola w Szreniawie

projekt i wykonanie studio-fi.com