"Dziecko jest jak słońce, które spędza smutek z ludzkiej twarzy"


                                                                                                                                              autor nieznanyPASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA


W środę, 18 października 2017, o godz. 15.00 odbędzie się uroczyste  Pasowanie na przedszkolaka przygotowane przez grupę Skrzaty. Pasowanie odbędzie się w tym roku w przedszkolu w Rosnówku. Dzieci z przedszkola w Szreniawie o godz 14.30 przejadą autobusem do przedszkola w Rosnówku. W tym dniu Rodziców prosimy o odbiór wszystkich dzieci po uroczystości z przedszkola w Rosnówku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ostrzega.


Na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w okresie od marca do 6 października zarejestrowano 237 zachorowań na WZW typu A. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie zgłoszono tylko jedno zachorowanie. Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła działania mające na celu rozpowszechnienie informacji na temat profilaktyki tej choroby. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ulotką i przestrzegania zasad zapobiegania wzw typu A